Aylık arşivler: Haziran 2013

HUKUK

Hukukun en önemli işlevlerinden birisi de, mağdur edilenin toplum vicdanında açtığı yaraya merhem olmasıdır. Hukuk bu işlevini yerine getirmezse, toplum er veya geç o yarayı sıcak kor ile dağlar. Bu ateşten canı yanacak olanlar ise bugünün muktedirleridir.

YOBAZ

Değerli arkadaşlarım, bugün sizlerle bir fıkra paylaşacağım, gündemi dikkatle izleyenler ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklar.

Köprüden geçmekte olan yobaz, bir adamın intihar etmek üzere olduğunu görür. Koşarak yanına gelir ve ‘Dur, sakın yapma’ der. Adam ‘neden’ deyince yobaz, ‘Yaşamak için birçok neden var’ karşılığını verir ve aralarında şu konuşma geçer:
– Dindar mısın?
– Evet.
– Ben de… Hıristiyan mısın Budist mi?
– Hıristiyan.
– Ben de… Katolik mi yoksa Protestan mısın?
– Protestan.
– Ben de… Episkopal mi yoksa Baptist misin?
– Baptist.
– Ooo, ben de… Tanrının Baptist Kilisesi’nin mi, yoksa İsa’nın Baptist Kilisesi’nin mi üyesisin?
– Tanrının Baptist Kilisesi’nin.
– Ben de… Tanrı’nın reformcu Baptist Kilisesi mi, Tanrı’nın orijinal Baptist Kilisesi mi?
– Tanrı’nın reformcu Baptist Kilisesi.
– Ben de… 1879 tarihli mi, yoksa 1915 tarihli reformdan yanasın?
– 1915.
Yobaz, ‘Vay kafir vay’ diyerek adamı köprüden aşağı iter!